VCBS | CYBER INVESTOR | VCBS LIVE BOARD
BẢNG GIÁ TRỰC TUYẾN
Tên Quỹ mởGIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG TRÊN MỘT ĐƠN VỊ QUỸPHÍTỶ LỆ SỞ HỮU NĐTNNCao nhất
trong năm
Thấp nhất
trong năm
Ngày định giá
Giá trị hiện tạiGiá trị kỳ trướcThay đổi% Thay đổiPhí phát hành (%)Phí mua lại (%)Số lượng đơn vị quỹTổng giá trị tại ngày giao dịchTỷ lệ sở hữu (%)
VFMVF48,978.779,098.07-119.30-138.00%0.2% - 1%0% - 1.5%21,079,904.82189,271,617,00159.22%10,901.638,584.1806/05/2015
VFMVF48,978.779,098.07-119.30-138.00%0.2% - 1%0% - 1.5%21,079,904.82189,271,617,00159.22%10,901.638,584.1806/05/2015
VFMVF120,520.1420,671.95-151.81-0.73%0.2% - 1%0.5% - 1.5%30,633,083.44628,595,160,82079.41%23,917.2319,727.5007/05/2015
VCBF-TBF15,630.4315,506.48123.950.80%0%-> 2%0%->3%2,627,155.5841,063,571,39227.62%%15,630.4311,509.1431/08/2016
VCBF-BCF14,803.0214,673.76129.260.88%0%->2%0%->3%2,637,317.3839,040,261,92224.72%%14,803.0210,174.1931/08/2016
SSI-SCA14,486.0314,158.34327.692.31%0.5% - 1.5%0% - 1%60,685.52879,092,2630.84%%14,486.0310,267.4901/09/2016
EASTSPRING-ENF14,461.0014,251.00210.001.47%0-3%0%5,320,080.3976,933,682,52079.12%%14,461.0011,326.0008/09/2016
© 2020 VCBS IT, All rights reserved.