VCBS LIVE BOARD | BẢNG GIÁ TRỰC TUYẾN
VCBS LIVE BOARD
21/6/2011 14:26:34 GMT+7 (NYMEX) Dầu thô45.02+1.06(+1.14%)▲Vàng1,524.50+0.10(+0.01%)▲Bạc35.51+0.09(+0.25%)▲Platin1,777.70-17.20(-0.96%)▼
26/9/2014 20:15:31 GMT+7Dow16,946.00-264.26(-1.54%)▼Nasdaq4,466.75-88.47(-1.94%)▼S&P 5001,966.00-32.31(-1.62%)▼Shanghai Composite2,294.93-25.98(-1.12%)▼Hang Seng18,655.00+25.42(+0.14%)▲FTSE 1006,636.00-3.62(-0.05%)▼CAC 403,017.00+1.43(+0.05%)▲DAX 306,264.00-16.42(-0.26%)▼Nikkei 2558,440.00-102.46(-1.20%)▼Sydney4,115.00-18.90(-0.46%)▼
TIN THỊ TRƯỜNG
CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT
ĐỒ THỊ INDEX
ĐỒ THỊ CHỨNG KHOÁN
XU HƯỚNG
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN THẾ GIỚI
THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI
THỊ TRƯỜNG VÀNG
SỐ NGƯỜI ONLINE:
© 2020 VCBS IT, All rights reserved.